آرامش سرمایه گذاری در
صندوق گسترش

امکان سرمایه‌گذاری مناسب، مطمئن و با ریسک کم

مزایای صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان

مدریت حرفه ای دارایی ها

تنوع سرمایه گذاری
جهت کاهش ریسک

دارای ضامن نقدشوندگی معتبر

سرمایه گذاری آسان

دارایی های صندوق

سهام

سپرده بانکی

اوراق

سایر دارایی ها

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

۱

ثبت نام مشتریان جدید در صندوق از طریق وبسایت صندوق گسترش فردای ایرانیان (ثبت نام)

۲

سجامی بودن سرمایه گذار

سرمایه گذاران قبلی این صندوق نیاز به ثبت نام مجدد ندارند

۳

امکان صدور واحدهای جدید و پرداخت وجه از طرق درگاه پرداخت الکترونیکی وبسایت صندوق گسترش فردای ایرانیان

امکان واریز وجه به شماره حساب ذکر شده در وبسایت صندوق گسترش فردای ایرانیان