قیمت روز دلار و طلا و ارزش بازار بورس

قیمت لحظه ای | مقایسه دلار و بورس و طلا

با کمک فانوس و مقایسه قیمت روزانه طلا و دلار و بورس  سرمایه ی خود را به سمت بازار پربازده تر هدایت کنید

۲۱ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۴۷
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۷،۶۰۰ تومان
یورو۳۲،۴۵۰ تومان
درهم امارات۷،۵۱۵ تومان
یوان چین۴،۱۶۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۲۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۵۵
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۷،۸۵۰ تومان
یورو۳۲،۹۶۵ تومان
درهم امارات۷،۵۸۰ تومان
یوان چین۴،۲۲۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۱۹ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۴:۰۳
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۷،۰۰۰ تومان
یورو۳۲،۰۷۵ تومان
درهم امارات۷،۳۵۰ تومان
یوان چین۴،۰۸۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۱۸ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۱۰
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۵،۴۵۰ تومان
یورو۳۰،۱۶۰ تومان
درهم امارات۶،۹۱۵ تومان
یوان چین۳،۸۴۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۱۷ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۴:۲۴
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۵،۴۰۰ تومان
یورو۳۰،۱۶۰ تومان
درهم امارات۶،۹۱۵ تومان
یوان چین۳،۸۴۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۱۴ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۶
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹،۶۰۰ تومان
یورو۳۴،۶۵۵ تومان
درهم امارات۸،۰۶۰ تومان
یوان چین۴،۴۳۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۱۲ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۲:۱۰
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹،۰۰۰ تومان
یورو۳۳،۷۳۵ تومان
درهم امارات۷،۸۹۵ تومان
یوان چین۴،۳۳۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۱۱ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۳۱
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۷،۷۵۰ تومان
یورو۳۲،۴۰۵ تومان
درهم امارات۷،۵۵۵ تومان
یوان چین۴،۱۴۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۱۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۴۴
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۷،۱۵۰ تومان
یورو۳۱،۷۰۵ تومان
درهم امارات۷،۳۹۰ تومان
یوان چین۴،۰۵۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۷ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۴۲
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۸،۰۰۰ تومان
یورو۳۳،۸۳۰ تومان
درهم امارات۷،۶۲۰ تومان
یوان چین۴،۱۶۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۵ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۳۷
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۸،۱۳۰ تومان
یورو۳۳،۲۵۰ تومان
درهم امارات۷،۶۶۰ تومان
یوان چین۴،۱۹۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۳ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۲۶
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹،۱۲۰ تومان
یورو۳۴،۵۴۵ تومان
درهم امارات۷،۹۲۵ تومان
یوان چین۴،۳۵۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۳۰ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۳۴
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹،۱۵۰ تومان
یورو۳۴،۵۳۰ تومان
درهم امارات۷،۹۳۵ تومان
یوان چین۴،۳۸۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۲۹ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۲
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۷،۸۰۰ تومان
یورو۳۲،۸۸۵ تومان
درهم امارات۷،۵۸۰ تومان
یوان چین۴،۱۶۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۲۸ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۲۳
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۱،۹۵۰ تومان
یورو۳۷،۴۱۰ تومان
درهم امارات۸،۷۰۰ تومان
یوان چین۴،۷۷۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۲۷ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۴۵
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۱،۹۵۰ تومان
یورو۳۷،۴۳۰ تومان
درهم امارات۸،۷۰۰ تومان
یوان چین۴،۷۷۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۲۳ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۰۴
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۱،۷۸۰ تومان
یورو۳۷،۲۹۵ تومان
درهم امارات۸،۶۵۰ تومان
یوان چین۴،۷۲۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۲۲ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۳۸
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۱،۷۵۰ تومان
یورو۳۷،۴۱۵ تومان
درهم امارات۸،۶۴۵ تومان
یوان چین۴،۷۱۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۲۱ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۳
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۱،۷۵۰ تومان
یورو۳۷،۴۵۰ تومان
درهم امارات۸،۶۴۵ تومان
یوان چین۴،۷۰۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۲۰ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۳۱
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۱،۲۲۰ تومان
یورو۳۶،۹۳۵ تومان
درهم امارات۸،۵۰۰ تومان
یوان چین۴،۶۶۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۱۹ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۲۹
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۰،۸۰۰ تومان
یورو۳۶،۴۴۰ تومان
درهم امارات۸،۳۸۵ تومان
یوان چین۴،۶۰۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۱۶ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۳۳
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹،۷۷۰ تومان
یورو۳۵،۰۴۰ تومان
درهم امارات۸،۱۰۰ تومان
یوان چین۴،۳۸۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۱۵ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۱:۵۳
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹،۷۸۰ تومان
یورو۳۵،۰۹۵ تومان
درهم امارات۸،۱۰۵ تومان
یوان چین۴،۳۸۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۱۴ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۲۳
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹،۳۸۰ تومان
یورو۳۴،۵۷۰ تومان
درهم امارات۸،۰۰۰ تومان
یوان چین۴،۳۲۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۱۳ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۲۹
قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۸،۷۰۰ تومان
یورو۳۳،۶۲۵ تومان
درهم امارات۷،۸۱۵ تومان
یوان چین۴،۲۲۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

۲۱ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۴۹
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۲۱۶،۵۸۳ تومان
سکه امامی۱۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۱۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۲۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۵۷
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۲۴۳،۱۳۲ تومان
سکه امامی۱۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۴۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۱۹ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۴:۰۵
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۲۳۲،۷۴۳ تومان
سکه امامی۱۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۲۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۱۸ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۱۱
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۱۷۰،۴۱۴ تومان
سکه امامی۱۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۴،۶۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۱۷ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۴:۲۶
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۱۷۸،۴۹۳ تومان
سکه امامی۱۲،۸۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۶،۶۵۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۱۴ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۶
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۴۷،۰۱۴ تومان
سکه امامی۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۱۲ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۲:۱۱
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۲۷،۳۹۲ تومان
سکه امامی۱۴،۴۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۴۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۱۱ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۳۲
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۲۲۳،۵۰۹ تومان
سکه امامی۱۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۱۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۴،۹۵۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۱۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۴۵
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۱۷۰،۴۱۴ تومان
سکه امامی۱۲،۸۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۳۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۷ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۴۳
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۲۳۶،۲۰۶ تومان
سکه امامی۱۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۵ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۴۰
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۲۵۵،۸۲۸ تومان
سکه امامی۱۳،۷۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۶۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۳ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۲۹
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۱۲،۳۸۷ تومان
سکه امامی۱۴،۶۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۹۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۳۰ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۵
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۲۶،۲۳۸ تومان
سکه امامی۱۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۶۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۲۹ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۵
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۲۳۸،۵۱۵ تومان
سکه امامی۱۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۶۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۲۸ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۲۳
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۴۲،۸۱۸ تومان
سکه امامی۱۶،۱۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۸۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۸۵۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۲۷ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۴۵
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۶۴،۹۷۹ تومان
سکه امامی۱۶،۱۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۲۳ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۰۶
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۷۰،۰۵۸ تومان
سکه امامی۱۶،۱۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۸۵۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۲۲ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۵
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۸۶،۶۷۹ تومان
سکه امامی۱۶،۳۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۸۵۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۲۱ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۵
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۸۰،۴۴۶ تومان
سکه امامی۱۶،۲۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۲۰ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۴۱
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۲۳،۹۷۲ تومان
سکه امامی۱۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۶۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۶۵۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۱۹ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۳۱
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۲۳،۱۹۵ تومان
سکه امامی۱۵،۶۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۴۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۴۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۱۶ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۴۴
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۵۸،۵۵۷ تومان
سکه امامی۱۴،۸۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۱۵۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۰۵۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۱۵ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۱:۵۵
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۶۷،۷۹۱ تومان
سکه امامی۱۴،۸۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۰۵۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۰۵۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۱۴ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۲۴
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۳۸،۴۷۳ تومان
سکه امامی۱۴،۵۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۹۵۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۴،۹۵۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۱۳ مهر۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۳۵
قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۰۵،۹۲۳ تومان
سکه امامی۱۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۹۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

۲۱ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۴۶
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۸۶،۲۵۰ ریال
۲۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۴:۰۱
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۸۰،۰۱۰ ریال
۱۹ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۴:۰۱
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۸۰،۱۰۰ ریال
۱۸ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۰۹
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۷۱،۰۳۰ ریال
۱۷ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۴:۲۳
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۸۲،۸۸۰ ریال
۱۴ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۶
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۰،۳۸۰ ریال
۱۲ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۲:09
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۸۷،۷۰۰ ریال
۱۱ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۳۱
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۸۶،۶۰۰ ریال
۱۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۴۱
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۰۰،۹۹۰ ریال
۷ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۴۱
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۲،۹۵۰ ریال
۵ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۳۳
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۳،۴۰۰ ریال
۳ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۲۵
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۸۳،۹۲۰ ریال
۳۰ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۱
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۹،۲۰۸ ریال
۳۰ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۱
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۹،۲۰۸ ریال
۲۹ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۱
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۶،۷۰۰ ریال
۲۸ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۲۲
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۸۱،۲۴۰ ریال
۲۷ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۴۵
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۵،۰۸۰ ریال
۲۳ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۰۴
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۱۰،۰۹۰ ریال
۲۲ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۳۲
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۲۲،۲۱۰ ریال
۲۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۳
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۲۵،۴۸۰ ریال
۲۰ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۳۰
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۲۶،۲۰۰ ریال
۱۹ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۲۹
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۲۷،۹۰۰ ریال
۱۶ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۳۲
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۲۱،۴۴۰ ریال
۱۵ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۱:۵۲
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۲۱،۰۰۰ ریال
۱۴ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۲۲
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۱۱،۱۳۰ ریال
۱۳ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۳۲
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

 

صندوققیمت
دارایکم۲۰۰،۱۰۰ ریال
۲۱ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۳۹
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۰.۷۵+
دلار ٪ ۰.۳۸-
سکه ٪ ۱.۵-
طلا ٪ ۰.۳۴-
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
۲۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۵۰
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۰.۳ـ
دلار٪ ۹.۲۹+
سکه٪ ۲.۵۳+
طلا٪ ۱.۲۷+

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

۱۹ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۵۸
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۲.۰۹ـ
دلار٪ ۵.۵۵+
سکه٪ ۵.۷۴+
طلا٪ ۶.۲+

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

۱۸ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۰۵
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۱.۸ـ
دلار ٪ ۵.۶۲ـ
سکه ٪ ۲.۲۵+
طلا ٪ ۱.۸۲+
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
۱۷ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۴:۲۰
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۲.۱۹ـ
دلار ٪ ۷.۵۵ـ
سکه ٪ ۶.۲۹ـ
طلا ٪ ۵.۴۱ـ
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
۱۴ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۱
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۲.۱+
دلار ٪ ۲.۴۲+
سکه ٪ ۲.۵۴+
طلا ٪ ۲.۱۸+
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
۱۲ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۱:۵۹
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۱.۱۸ـ
دلار٪ ۱.۹۸+
سکه٪ ۵.۸۶+
طلا٪ ۶.۳۳+

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

۱۱ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۲۹
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۲.۰۳ـ
دلار٪ ۱.۲۴+
سکه٪ ۵.۶۴+
طلا٪ ۴.۱۱+

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

۱۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۴۰
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۱.۳۷+
دلار٪ ۳.۲۹-
سکه٪ ۵.۰۱-
طلا٪ ۵.۷۶-

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

۷ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۳۸
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۱.۱-
دلار٪ ۱.۳۳-
سکه٪ ۶.۶۳-
طلا٪ ۲.۲۱-

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

۵ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۳۳
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۲.۸-
دلار٪ ۳.۶۳-
سکه٪ ۷.۰۲-
طلا٪ ۴.۱۷-

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

۳ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۲۲
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۲.۷-
دلار ٪ ۱.۲۹-
سکه ٪ ۴.۲۵-
طلا ٪ ۳.۲۳-
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
۳۰ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۳۲
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۰.۵-
دلار ٪ ۴.۵۵+
سکه ٪ ۵.۸۹+
طلا ٪ ۰.۳۳-
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
۲۹ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۰۹
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۳.۰۳-
دلار٪ ۸.۰۳-
سکه٪ ۱۰ـ
طلا٪ ۸.۷۵-

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

۲۸ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۱۹
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۳.۵۵-
دلار ٪ ۳.۰۸-
سکه ٪ ۱.۰۲ـ
طلا ٪ ۴.۵۷-
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
۲۷ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۴۵
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۳.۱۱-
دلار٪ ۰.۴۸+
سکه٪ ۲.۰۵ـ
طلا٪ ۱.۶۳-

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

۲۳ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۰۱
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۱.۱۷-
دلار٪ ۰.۶۵+
سکه٪ ۰.۵ـ
طلا٪ ۰.۷۵-

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

۲۲ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۲۰
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۰.۰۱+
دلار ٪ ۲.۹۸+
سکه ٪ ۰.۹۹ـ
طلا ٪ ۰.۰۹+
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
۲۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۰۸
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۱.۱۱-
دلار ٪ ۲.۴۷-
سکه ٪ ۳.۰۹+
طلا ٪ ۱.۷۹+
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
۲۰ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۲۶
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۳.۵۸+
دلار٪ ۴.۰۱+
سکه٪ ۰.۰۶+
طلا٪ ۲+

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

۱۹ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۲۵
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۰.۰۷+
دلار ٪ ۲.۵۴+
سکه ٪ ۵.۳۸+
طلا ٪ ۴.۷۲+
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
۱۶ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۱۹
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۱.۷۲+
دلار٪ ۰
سکه٪ ۰.۰۳ـ
طلا٪ ۰.۶۸ـ

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

۱۵ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۱:۵۱
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۱.۱۸+
دلار ٪ ۲.۱۵+
سکه ٪ ۱.۲۵+
طلا ٪ ۱.۷۹+
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
۱۴ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۲۰
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۲.۲-
دلار ٪ ۴.۴۷+
سکه ٪ ۴.۴۱+
طلا ٪ ۲.۸۸+
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
۱۳ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۲۴
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۱.۵۲-
دلار ٪ ۲.۴-
سکه ٪ ۱.۶۸-
طلا ٪ ۱.۸۶-
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

 

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
#تاپیکو
#وخارزم
#پارند
#وسینا
#کمند

 

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بیمه پاسارگاد(بپاس)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————-

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

غزر دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
ساعت پیش گشایش ۱۲:۲۵
ساعت شروع معامله ۱۲:۳۰

 

بررسی صورتهای مالی نسبت به دوره ی قبل

 

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
سیمان لارستان (سلار)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار (ذکمرجان)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————-

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس