پادکست

در بخش پادکست فانوس سعی کردیم بهترین و به‌روزترین موضوعات روز حوزه مدیریت مالی شخصی و سرمایه‌گذاری را قرار بدهیم تا بخشی از نیازهای شما در این خصوص را با انتخاب مهم‌ترین موضوعات روز حسابداری شخصی و سرمایه‌گذاری برطرف کنیم.